Genç Araştırmacılar Çalıştayı: Özel Koşulların Ötesinde: Türkiye ve Küresel İklim Değişikliği Politikaları

Genç Araştırmacılar Çalıştayı: Özel Koşulların Ötesinde: Türkiye ve Küresel İklim Değişikliği Politikaları

Bilim Kurulu

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Nesrin Algan (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. James Connelly (University of Hull)

Prof. Dr. Aykut Çoban (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Gökhan Orhan (Balıkesir Üniversitesi)

Prof. Dr. Murat Türkeş (Ortadoğu Teknik Üniversitesi) 

Doç. Dr. Ayfer Bartu Candan (Boğaziçi Üniversitesi)

Doç. Dr. Begüm Özkaynak (Boğaziçi Üniversitesi)

Doç. Dr. Barış Karapınar (Boğaziçi Üniversitesi)

Dr. Jean-François Pérouse (Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü- IFEA)

Yrd. Doç. Dr. Hande Paker (Bahçeşehir Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Clemens Hoffmann (Bilkent Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Jale Tosun (Heidelberg University)

Dr. Kerstin Krellenberg (Helmholtz Centre for Environmental Research – UFZ)

Dr. Fabio Grazi (AFD, Araştırma Dairesi)