Genç Araştırmacılar Çalıştayı: Özel Koşulların Ötesinde: Türkiye ve Küresel İklim Değişikliği Politikaları

Genç Araştırmacılar Çalıştayı: Özel Koşulların Ötesinde: Türkiye ve Küresel İklim Değişikliği Politikaları

Basın Bulteni

Paris İklim Değişikliği Taraflar Konferansı’na bir adım atıldı


L’Agence Française de Développement (AFD), Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Araştırma Merkezi (MURCIR) ve İstanbul Politikalar Merkezi-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi iki günlük bir etkinlik düzenledi.

İklim değişikliğinin toplumlar, ekonomiler ve ekosistemler için büyük bir tehdit oluşturduğu gerçeğinden yola çıkarak, Paris Konferansı öncesinde İstanbul’da, çoğunluğu genç araştırmacıların katılımıyla “İklim Değişikliği ve Kalkınma Politikaları Nasıl Uyumlu Olarak Sürdürülebilir?” konferansı ve “Özel Koşulların Ötesinde: Türkiye ve Küresel İklim Değişikliği Politikaları” Genç Araştırmacılar Çalıştayı yapıldı. Istanbul Politikalar Merkezi Mercator-IPC araştırmacısıDr. Ethemcan Turhan ve Marmara Üniversitesi’nden Doç.Dr. Semra Cerit Mazlum’un koordinasyonunu düzenlediği etkinlik açılış konuşmalarıyla başladı. 

İklim değişikliği ve kalkınma politikaları ekseninde farklı konuları ele almak ve 2015 Aralık ayında Paris’te gerçekleşecek İklim Değişikliği Taraflar Konferansı’na (COP21) hazırlık amacıyla konferans ve bilimsel çalıştaydan oluşan etkinlik kapsamında gerçekleştirilen konferansın açış konuşmalarıSabancı Üniversitesi-İstanbul Politikalar Merkezi DirektörüProf. Dr. Fuat Keyman,  Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi Direktörü Doç. Dr. Semra Cerit Mazlum ve Fransa Büyükelçisi Laurent Bili tarafından yapıldı. 

Prof.Dr. Fuat Keyman “Küresel dünya iki önemli konuyla karşı karşıya: İklim değişikliği ve kalkınma. Yıl sonunda Paris’te yapılacak iklim konferansı uluslararası önem taşıyor. Üç önemli konu ele alınacak: Kalkınma, güvenlik ve ekonomi. Paris konferansının olumlu olması için öncesinde ve sonrasında ciddi çalışmalar gerekiyor. Sürekli olarak yeni politikalar üretilmesi ve bunun için de farklı aktörlerin çalışmaya ortak olması gerekiyor. İPM olarak iklim değişikliği bizim için çok önemli bir çalışma alanı. ” dedi.

Doç.Dr. Semra Cerit Mazlum  “Yeni bir dönem, yeni bir anlaşma ve beklenti içerisindeyiz. İnsan türünün biçimlendirdiği yeni bir dönem içerisinde yeni politikalar mümkün mü ve nasıl bir siyaset öngörüyoruz? Hem akademik çalışma hem de kamusal alanda Türkiye iklim değişikliği konusunda geç hareket eden ülkeler arasında yer alıyor. Bu konferansı düzenlememizin amacı çalışma ağları kurmak ve tartışma platformları yaratmaktır. ” dedi.

Laurent Bili ise, Türkçe olarak yaptığı konuşmasında; “Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) son raporunda ifade edilen şu tespitler kesinlik arz ediyor: ‘İklim sistemindeki ısınma hiçbir tartışmaya meydan bırakmayacak nitelikte. Tespit yeterince açık: Kolektif bir bilinç uyanmadıkça ve genel bir seferberlik ortaya konmadıkça, yapılan şey, sonraki nesillerin geleceğini ipotek altına almaktan öteye gitmez. 2015 yılı iklim konusunda birçok toplantının gerçekleştirileceği bir yıl olacak ve tüm bunlar, yılsonunda Paris’te düzenlenecek 21. Taraflar Konferansı (COP21) ile doruk noktasına ulaşacak. Bu çerçevede, Fransa aynı anda iki zorlukla baş edecek: Ev sahibi ülke olarak, iki hafta süresince binlerce delege ve gözlemciyi ağırlayacak ve COP’un başkanlığını yürüten ülke olarak oybirliği ile varılacak bir mutabakatın oluşmasını sağlamak için kolaylaştırıcı görevini üstlenecek. ” dedi.

Etkinliğin ilk günündeki konferansta Fransa ve Türkiye’den kamu kuruluşları, özel sektör, finans sektörü, üniversite ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirdi. Fransız Hükümeti Çevre Danışmanı Sayın Philippe Zeller, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İklim Değişikliği Dairesi’nden Tuba Seyyah, IPCC 5. Araştırma Grubu 2. Çalışma Grubu Baş Yazarı Barış Karapınar, İklim Ağı adına katılan Mustafa Özgür Berke, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Metin Akman, TSKB Sürdürülebilir Yönetim Sistemleri Temsilcisi Hülya Kurt ve AFD Türkiye Direktörü Bertrand Willocquet toplantıda bazı konuların altını çizdiler. Yıl sonunda Paris’te gerçekleşecek (COP 21) iklim zirvesine giden yolda düşük karbon ekonomisi, sivil toplum ve diğer paydaşların karar alma süreçlerine katılımı toplantının öne çıkan konuları oldu.

Konferansın ardından, ünlü fotoğrafçı Yann Arthus- Bertrand’ın “İklim Değişikliği İçin 60 Çözüm” sergisi ve kokteyl gerçekleştirildi.

Etkinliğin ikinci gününde ise “Özel Koşulların Ötesinde: Türkiye ve Küresel İklim Değişikliği Politikaları” başlıklı Genç Araştırmacılar Çalıştayı yapıldı. Çalıştayın açış konuşmacıları, Birleşmiş Milletler Gıda Hakkı Özel Raportörü ve ABD Kaliforniya Üniversitesi’nde Küresel Çalışmalar Araştırma Profesörü olan Prof. Hilal Elver ve Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), 5. Değerlendirme Raporu III. Çalışma Grubu Başyazarı ve Uluslararası Çevre ve Kalkınma Merkezi (CIRED) Direktörü Prof. Franck LeCocq oldu.

Çalıştayda akademisyenler ile kamu kurumları, sivil toplum ve düşünce kuruluşlarından gelen araştırmacılar, iklim değişikliğinin çeşitli boyutları üzerindeki çalışmalarını sunarak bilgi alışverişinde bulundular.